We zijn allemaal dol op reizen, we werken internationaal en onze (sociale) media brengen de hele wereld dichterbij. Maar soms is het moeilijk om elkaar te begrijpen. Door taalbarrières of culturele verschillen. Meestal een mix van beide.

Onze klanten profiteren van trainingen gericht op hun doel, wat dat doel dan ook is. Of u nu korte termijn doelen wilt bereiken, zoals het geven van een presentatie ergens in een vreemde taal, of misschien een doel op langere termijn, zoals het trainen van uw teamleden om meer vertrouwen in het Engels te krijgen of misschien zelfs een kantoor in het buitenland openen.

Wij bieden een complete toolkit om u te helpen uw wereld te veroveren. Taaltrainingen, culturele do’s en don’ts, Intercultureel bewustzijn, Internationale verkooptrainingen: u vraagt, wij maken het werkelijkheid. Omdat we geloven dat elk verschil minder ongemakkelijk kan worden met een beetje begrip, MUTUAL UNDERSTANDING.

We bouwen bruggen voor u.

ENGLISH

We all love to travel, we work internationally and our (social) media takes us around the globe in no time. But sometimes it’s hard to understand each other. Because of language barriers or cultural differences. Usually a mixture of both.

Our clients benefit from trainings aimed at their goal, what ever that may be. Whether you are looking to fulfill short term goals, like giving a presentation somewhere in a foreign language, or maybe more long term, like training your team members to become more confident in English (for example) or opening a branch office abroad.

We provide a complete toolkit to help you conquer your world. Language training, cultural do’s and don’ts, Intercultural awareness, International sales trainings: you name it, we make it happen. Because we believe that every difference can become less uncomfortable with a bit of understanding, MUTUAL UNDERSTANDING.

We build bridges.